Tapahtumatutkimuksesta hyvää palautetta ja kehitysehdotuksia

19.10.2015


Kiitokset kaikille Kuopio Maratonin ja Haaga-Helian Sport Business School Finlandin toteuttamaan tapahtumatutkimukseen osallistuneille. Keräsimme kyselyyn yli 200 vastausta ja saimme arvokasta tietoa tapahtuman kehittämisen kannalta.

Kuopio Maraton ja Haaga-Helian Sport Business School Finland toteutti tapahtumatutkimuksen jo toistamiseen. Tänä vuonna kyselyyn vastasi yhteensä 241 henkilöä, joista 40 % oli miehiä ja 60 % naisia. Suurin osa vastanneista oli 25-44 -vuotiaita.

Kyselylomake oli avoinna 4.-20.9.2015 välisen ajan ja linkkiä lomakkeelle jaettiin tapahtuman nettisivuilla sekä sosiaalisessa mediassa. Vastauksia kerättiin kolmelta eri osa-alueelta; Ennen tapahtumaa, tapahtuman aikana ja tapahtuman jälkeen -osioissa. Ennen tapahtumaa -osiossa kysymykset liittyivät muun muassa ennakkotiedottamiseen, nettisivuihin, opastukseen ja pysäköintijärjestelyihin. Tapahtuman aikana -osiossa pureuduttiin tapahtuman tunnelmaan, aikatauluihin, turvallisuuteen ja yleisiin järjestelyihin. Tapahtuman jälkeen -osiossa kysymykset liittyivät tapahtumasta poistumiseen, tapahtuman jälkeiseen viestintään ja palautteen antamiseen. 

Numeraalisen palautteen (1=Erittäin tyytymätön...5=Erittäin tyytyväinen) lisäksi vastaajilla oli mahdollisuus antaa palautetta myös kirjallisesti, minkä ansioista saamme vielä tarkempaa tietoa siitä missä onnistuimme ja missä meillä on vielä kehitettävää.

Onnistuimme nostamaan kaikkien osa-alueiden keskiarvoa viime vuodesta, mikä on merkki siitä, että olemme onnistuneet kehittämään tapahtumaa haluamaanne suuntaan. Kehitys ei kuitenkaan lopu tähän vaan tarkastelemme tutkimuksen tuloksia erityisen tarkasti, jotta Kuopio Maraton on entistä parempi ja laadukkaampi tapahtuma tulevaisuudessa.

Keskiarvot

  • Ennen tapahtumaa 4,12 / 5
  • Tapahtuman aikana 3,84 / 5
  • Tapahtuman jälkeen 3,74 / 5

Vastaajilta kysyttiin myös suosittelisivatko he tapahtumaa tutuilleen ja erityisen iloisia olemme, että suositeltavuuden keskiarvo nousi lukuihin 4,42 / 5! Suositeltavuuden perusteina oli tapahtuman reitti, tunnelma ja yleiset järjestelyt. Uuteen paikkaan ja uusittuun reittiin oltiin siis pääasiassa tyytyväisiä. 

Kiitokset vielä kerran kaikille tutkimukseen osallistuneille. Olette antaneet meille arvokasta tietoa tapahtuman kehittämistä ajatellen. Vaikka tulokset ovat pääasiassa positiivisia, tulemme erityisen tarkasti käymään läpi kirjallisen palautteen annin, jotta lisäämme tulevina vuosina teidän viihtyvyyttänne tapahtumassa. 

Tutkimukseen osallistuneiden kesken arvottiin osallistumisoikeus johonkin Pohjois-Savon Liikunnan järjestämään tapahtumaan vuonna 2016. Onnetar suosi tällä kertaa Sirpa Utriaista ja olemme olleet voittajaan yhteydessä henkilökohtaisesti. 

Tervetuloa Kuopio Maratonille myös 2016. Ilmoittautuminen avautuu 1.12.2015